logo logo
logo bip

Kościan, 23.04.2020 r.

 

BZP. 271.2.14.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

                        Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania     ofertowego

dotyczącego wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Kościana,  przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel za cenę  40 896,27 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

                 z up. Burmistrza Miasta Kościana

                 Regina Mielcarek

               Kierownik Biura Zamówień Publicznych