logo logo
logo bip

Kościan, dnia 11 maja  2020 r.

 

 

BZP.271.2.16.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego informuje się, że na:

cz. I - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej (obszar objęty planem 20,9 ha)  wybrano ofertę Karoliny Reczulskiej, Pracownia Projektowa, ul. Szybka 1 f/38, 50-421 Wrocław za cenę 7 700,00 zł ,

 

cz. II - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej po złożeniu  oferty dodatkowej wybrano ofertę Konsorcjum:

Piotr Szczepański ul. Wierzbięcice 59/11, 64-547 Poznań,

Tomasz Kuźniar ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań

za cenę 6 430,00 zł.,

 

cz. III- wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Kościana  wybrano ofertę Tomasza Wojciechowskiego Grupa EKOFORMAT ul. Poselska 21, 63-000 Środa Wielkopolska za cenę 9 225,00 zł.

 

 

 

                                                             z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                           /-/ Regina Mielcarek

                                                          Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

xxx