logo logo
logo bip

Kościan, 21 kwietnia 2020 r.

 

BZP. 271.2.15.2020

 

 

 

 

 

                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Informuje się, że w wyniku dokonanego rozpoznania rynku na wykonanie bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana wybrano ofertę Przedsiębiorstwa  Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel  za cenę 63 382,17 zł.

                                                                                               z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                 /-/ Regina Mielcarek

                                                                                            Kierownik Biura Zamówień Publicznych