logo logo
logo bip

Kościan, 25.05.2020 r.

 

BZP. 271.2.21.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania  ofertowego dotyczącego dostawy tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu  Miejskiego Kościana,  przyjęto ofertę firmy  Technika – Biurowa sp. z o.o.  Smyczyna 4c, 64-111 Lipno za cenę 32.284,00 zł.

 

 

 

II Zastępca Burmistrza

   Miasta Kościana

   Kinga Czarnecka