logo logo
logo bip

Kościan,  dnia 11 sierpnia 2020 r.

 

BZP.271.2.36.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego   na wykonanie remontu istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim przy ul. W. Maya 26 w Kościanie  wybrano ofertę Firmy Usługowej Mirosław Drzewiecki, ul. Pogodna 1 , 64-000 Kurza Góra  za cenę 97 983,08 zł.

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

/-/ Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych