logo logo
logo bip

Kościan,  dnia 06 listopada 2019 r.

 

BZP.271.2.40.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

        Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu do backup’u Unitrends Recovery Series model RS-8004 na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana, informuje się,  że wybrano ofertę  firmy VERBICOM  S.A.  ul. Skarbka 36, 60-348  Poznań  za cenę  33 757,30 zł.

 

                                                                                                               z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                               /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                             Kierownik Biura Zamówień Publicznych