logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty powyżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty - utrzymanie czystości pomieszczeń o powierzchni 5 016,11 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, 07.01.2021 r.

BZP.271.1.16.2020

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego

dotyczącego utrzymania czystości pomieszczeń o powierzchni 5 016,11 m2 w budynkach Urzędu  Miejskiego Kościana.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto  ofertę firmy MPB - TEAM Michał Dyczak Radłów, ul. Lamkowa 37, 63-440 Raszków za cenę 178.965,00 zł.          

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium `

100 % cena

 

Kolejność ofert

 

1.

KOR-BUD Albert Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10, 62-510 Konin

 

49,55

 

VIII

 

2.

Usługi Sprzątające Sylwia Urbaniak Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10 , 62-510 Konin

 

73,47

 

III

3.

„JANTAR” sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk - Lider

„JANTAR 2” sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200

„SEKRET ” sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200

 

 

50,36

 

 

VII

4.

 

Zakłady Usługowe Zachód sp. z o.o. ul. Robocza 40, 61-517 Poznań

 

48,54

 

IX

5.

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „HYDROBUD” sp. z o.o. ul. 11 Listopada 42 C, 62-510 Konin

 

74,52

 

II

6.

KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

65,21

 

IV

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAFMAR Dawid Marcinkowski ul. Nowa 2, 64-111 Lipno

 

 

 

Oferta odrzucona

8.

Security&Cleaning System sp. z o.o. ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

54,74

VI

9.

MPB-TEAM Michał Dyczak Radłów, ul. Lamkowa 37, 63-440 Raszków

100,00

I

10.

Firma Usługowo-Sprzątająca „Czysty dom, firma, ogród” Ewa Napierała Podgórzyn 94, 88-400 Żnin

 

58,56

 

V

 

 

 

                                                                    z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                  /-/ Regina Mielcarek

                                                                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych