logo logo
logo bip

Kościan, 13.10.2020 r.

BZP. 271.1.11.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

 

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego przebudowy Rynku, ul. Wrocławskiej w Kościanie w ramach projektu "Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie".

 

Część I - Przebudowa Rynku i ul. Wrocławskiej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Część II - Przebudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej i Rynku w Kościanie.

 

 

              Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że przyjęto:

1)      na część I postępowania ofertę firmy Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskieza cenę –   6.446.228,35 zł,

2)      na część II postępowania  ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno -Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń za cenę 504.177,00 zł.

 

Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -gwarancja

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

 

 

Część I

Część II

Część I

Część II

Część I

Część II

Część I

Część II

 

1.

 

ZBYLBRUK sp. z o.o. Sp. komandytowa Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

 

Oferta odrzucona

 

 

-------

 

 

Oferta odrzucona

 

 

-------

 

 

Oferta odrzucona

 

 

---------

 

 

Oferta odrzucona

 

--------

 

2.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL sp. z o.o. ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań

 

37,05

 

20,49

 

40,00

 

40,00

 

77,05

 

60,49

 

VI

 

VI

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex – J.M.” Jerzy Majorek ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica

 

 

 

49,09

 

 

 

-------

 

 

 

40,00

 

 

 

-----

 

 

 

89,09

 

 

 

-----

 

 

 

IV

 

 

 

---------

4.

PUB „BRUKPOL” S.C Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Piaski

 

 

40,16

 

 

Oferta odrzucona

 

 

40,00

 

 

 

Oferta odrzucona

 

 

80,16

 

 

Oferta odrzucona

 

 

V

 

 

Oferta odrzucona

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

 

 

 

 

--------

 

 

 

 

35,64

 

 

 

 

--------

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

-------

 

 

 

 

75,64

 

 

 

 

--------

 

 

 

 

V

6.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń

 

 

 

 

--------

 

 

 

 

60,00

 

 

 

 

----------

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

--------

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

------

 

 

 

 

I

7.

Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie

 

 

 

60,00

 

 

 

39,00

 

 

 

40,00

 

 

 

40,00

 

 

 

100,00

 

 

 

79,00

 

 

 

I

 

 

 

III

8.

GRANIT Dariusz Pylak sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom

 

 

56,20

 

 

39,95

 

 

40,00

 

 

40,00

 

 

96,20

 

 

79,95

 

 

II

 

 

II

9.

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak ul. Gorzelniana 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Partner : PUH BUD BRUK Ryszard Mielcarek ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

 

 

 

 

51,40

 

 

 

 

-----

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

------

 

 

 

 

91,40

 

 

 

 

------

 

 

 

 

III

 

 

 

 

------

10.

NODO sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

 

35,58

 

38,10

 

40,00

 

40,00

 

75,58

 

78,10

 

VII

 

IV

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych