logo logo
logo bip

Kościan, 20.08.2019 r.

BZP.271.1.13.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na    budowie drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) w Kościanie, przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Przemęcka 41 a, 64-234 Przemęt za cenę 1.209.357,39 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

 

48,73

 

40,00

 

88,73

 

IX

2.

Zakład Drogowo Budowlany

NOJAN Jan Nowak

Ul. Gorzelniana 7

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

 

59,64

 

 

40,00

 

 

99,64

 

 

III

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR

Zygmunt Marszałek

Nowa Wieś

Ul. Przemęcka 41a

64-234 Przemęt

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

 

 

I

4.

IZBRUK

Maciej Rybicki

Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59

 62-404 Ciążeń

 

 

55,24

 

 

40,00

 

 

95,24

 

 

VII

5.

Usługi Sprzętem Budowlanym

Krzysztof Rogala

Sobiałkowo  140

63-910 Miejska Górka

 

 

50,39

 

 

40,00

 

 

90,39

 

 

VIII

6.

P.U.H. BUD-BRUK

Ryszard Mielcarek

Ul. Józefa Wybickiego 7

64-020 Czempiń

 

 

58,45

 

 

40,00

 

 

98,45

 

 

VI

7.

Firma Usługowo Handlowa Michał Kubiak

Ul. Narutowicza 4

64-000 Kościan

 

 

58,85

 

 

40,00

 

 

98,85

 

 

V

8.

Konsorcjum firm:

Lider -DROGTRANZ Sp. z o.o.

 ul. W. Witosa

56-200 Góra

Partner MI-DAN Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1 A 50-518 Wrocław

 

 

 

 

 

59,84

 

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

 

99,84

 

 

 

 

 

II

9.

PLENERBUD GRZEGORCZYK

 Sp. Jawna

Ul. Wiklinowa 28

Kamionki 62-023 Gądki

 

 

48,67

 

 

40,00

 

 

88,67

 

 

X

10.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

 

59,14

 

40,00

 

99,14

 

IV

 

 

II Zastępca Burmistrza

    Miasta Kościana

    Kinga Czarnecka