logo logo
logo bip

Kościan, 15.05.2020 r.

BZP.271.1.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na    budowie ul. Czempińskiej z oświetleniem w Kościanie, przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Przemęcka 41a   64—234 Przemęt za cenę 1 032 901,05 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno  Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak

ul. Fl. Marciniaka 8

64-020 Czempiń

 

 

45,48

 

40,00

 

85,48

 

XI

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Przemęcka 41a

64—234 Przemęt

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

3.

Firma Usługowo- Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka ul. Wodna 18

62-200  Gniezno

 

51,72

 

40,00

 

91,72

 

VII

4.

EUROKOP INVEST Sp. z o.o. ul. Żurawia 12

69-100 Słubice

 

56,50

 

40,00

 

96,50

 

III

5.

INFRAKOM Kościan

Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

 

50,40

 

40,00

 

90,40

 

VIII

6.

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” -Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

 

55,69

 

40,00

 

95,69

 

V

7.

POL DROG
Drawsko Pomorskie S.A.

Ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie

 

55,99

 

40,00

 

95,99

 

IV

8.

MARDROG

Maciej Kubacha

ul. Bułgarska 10 Piechanin

64-020 Czempiń

 

53,89

 

40,00

 

93,89

 

VI

9.

Zakład  Drogowo Budowlany NOJAN

Jan Nowak

Ul. Gorzelniana 7

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

59,85

 

40,00

 

99,85

 

II

10.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

 

48,40

 

40,00

 

88,40

 

IX

11.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070  Palędzie

 

47,50

 

40,00

 

87,50

 

X

 

                                                                                                       z up. Burmistrza Miasta Kościana

  Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych