logo logo
logo bip

Kościan, 31.03.2020 r.

BZP.271.1.3.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego przebudowy ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie, przyjęto ofertę firmy   Usługowo Handlowej „SOB -BRUK” Adam Sobiech Os. Jagiellońskie 15/10, 64-000 Kościan za cenę 849.300,53 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -płatność faktury/rachunku

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane  „BRUKPOL”  S.C.

Piotr, Adam Kulczyk

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

 

 

59,30

 

40,00

 

99,30

 

II

2.

F.U.H.  „BUD-BRUK”

Ryszard Mielcarek

ul. Wybickiego 7

64-020 Czempiń

 

56,91

 

40,00

 

96,91

 

III

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „KAJA”

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392

61-441 Poznań

 

50,00

 

40,00

 

90,00

 

VI

4.

Firma Usługowo Handlowa

„SOB -BRUK”

Adam Sobiech

Os. Jagiellońskie 15/10

64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

5.

FSK BRUK

Krystian Miś

Ul. Lipowa 58

64-100 Wijewo

 

50,65

 

40,00

 

90,65

 

V

6.

PLENERBUD Grzegorczyk

Spółka Jawna

62-023 Gądki Kamionki

 

48,56

 

40,00

 

88,56

 

VII

7.

DROGTRANZ Sp. z o.o. ul. Witosa 8

56-200 Góra

 

46,91

 

40,00

 

86,91

 

VIII

8.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

 

54,82

 

40,00

 

94,82

 

IV

 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz