logo logo
logo bip

Kościan, 18.03.2020 r.

BZP.271.1.4.2020

 

 

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto  oferty firmy CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań za cenę 219.794,85 zł

                 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium `

100 % cena

 

Kolejność ofert

 

1.

ELDI Sp. z o.o. ul. Szlak nr 77, lok. 222, 31-153 Kraków

 

 

Oferta odrzucona

 

2.

JAK-BUD Jakub Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 20 I, 62-510 Konin

 

89,44

 

III

3.

KOR-BUD Albert Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10 , 62-510 Konin

42,75

 

V

4.

 

CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

100,00

I

5.

Zakład Usług Porządkowych Katarzyna Biała ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

83,39

IV

6.

KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

97,48

 

II

 

 

 

II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana

Kinga Czarnecka