logo logo
logo bip

Zawiadomienie o wyborze oferty - wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Miejską Koscian w 2020 roku