logo logo
logo bip

Informacja z otwarcia ofert- budowa ul. Czempińskiej w Kościanie

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.10.2019 r. - Budowa ul. Czempińskiej w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

 

Informacja odczytana podczas otwarcia ofert w dniu 16.09.2019 ,oznaczenie sprawy BZP. 271.1.18.2019 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”.

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi ul. Gen.K. Pułaskiego w Kościanie

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019 r - przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie

 

 

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.08.2019 r. - przetarg nieograniczony dot: przebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - budowa oświetlenia drogi oraz przebudowa oświetlenia placu w os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.08.2019 r. - dot: postępowania o zmaówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogi oraz przebudowę oświetlenia placu w Os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kosciańskim Kanałem Obry

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2019 r. - postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) w ramach realizacji projektu "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI" w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sprostowanie informacji z dnia 12.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łacznik pomiędzy ul. Poznanską a ul. Północną) w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2019 r.  z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a ul. Północną) w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - instalacja odnawialnych źródeł energii

Informacja z otwarcia ofert - remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim ul. W. Maya 26 w Kościanie

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.06.2019 r. - remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim ul. W Maya 26 w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - Strefa Płatnego Parkowania

 

Informacja z otwarcia oferta z dbia 18.06.2019 r. - dot: przetargu nieograniczonego polegającego na zorganizowaniu i zarzadzaniu Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana

cja z otwarcia ofert - zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni na Kościanskim Kanałem Obry

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2019 r. z  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościanskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kosciańskim Kanale Obry od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościanskim Kanale Obry od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) w ramach realizacji projektu "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap. VI" w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia parkowego

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.05.2019 r- budowa oświetlenia parkowego w pl. Wolności w Kościanie w ramach realizacji zadania "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VIII", budowa oświetlenia ulicznego wokół pl. Wolności i części ul. Nadobrzańskiej w Kościanie z usunięciem kolizji w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan"

Informacja z otwarcia ofert - budowa miejsc parkingowych między ulicą Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi w Koscianieie

Informacja  z otwarcia ofert w dniu 30.05.2019 r. z postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego na budowę miejsc parkingowych między ulicą Wyszyńskiego a kanałem Ulgi w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi", budowa oświetlenia parkowego na Wałach Żegockieg

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.05.2019 r. - przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi" budowę oświetlenia parkowego na Wałach Żegockiego w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert -budowa oświetlenia w obszarze Wałów Żegockiego oraz części Podwala w Kościanie w ramach „Budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”.

 

 

Informacja z otwarcia ofert dot: budowy oświetlenia Wały Żegockiego