logo logo
logo bip
Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa Rynku, ul. Wrocławskiej w Kościanie

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.09.2020 r. - dot: Przebudowy Rynku, ul. Wrocławskiej w Kościanie w ramach projektu "Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie".

Informacja z otwarcia - zagospodarowanie terenu Łazienek w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2020 r. z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu Łazienek w ramach realizacji zadania "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI" w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert - montaż zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r. z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na montaż stolarki okienno-drzwiowej w ramach zadania " Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie. 

Informacja z otwarcia ofert -budowa oświetlenia w obszarze Wałów Żegockiego oraz części Podwala w Kościanie w ramach „Budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”.

 

 

Informacja z otwarcia ofert dot: budowy oświetlenia Wały Żegockiego