logo logo
logo bip
Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńska a Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.01.2021 r.  postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieogranicznego na budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.01.2021 r. - modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe położonym w Koscianie przy Al. Kościuszki 22.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.01.2021 r- Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 22

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.12.2020 r. - utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

 

Informacja odczytana podczas otwarcia ofert w dniu 18.12.2020 - oznaczenie sprawy BZP. 271.1.16.2020 -Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na utrzymaniu czystości w budynkach Urzędu  Miejskiego Kościana;