logo logo
logo bip
Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - budowa ul. Czempińskiej z oświetleniem w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert  z dnia 21.04.2020 r.  - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę ul. Czempińskiej  z oświetleniem w Kościanie 

informacja z otwarcia ofert - świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście Kościanie

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2020 r. na świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej w mieście Kościanie 

Informacja z otwarcia ofert - mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowym z ewentualnym uzupełnieniem- doziarnianiem nawierzchni na tereni

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.03.2020 r. z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych  i dróg  gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowym z ewentualnym uzupełnieniem - doziarnianiem nawierzchni na terenie miasta Kościana.

informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2020 r.  z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej do istniejącej studni położonej

 

Informacja z otwarcia ofert  z dnia 06.03.2020 r. - postępowanie prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na  budowę sieci kanalizacji  deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej do istniejacej studni na skrzyżowaniu ulic: Gostyńskiej i Topolowej w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.03.2020 r.- utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.03.2020 r. - postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego polegające na utrzymaniu czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w  budynkach Urzędu Miejskiego Kościana.

Informacja z otwarcia ofert - utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.02.2020 r. -Utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych
  i wojewódzkich w mieście Kościanie

 

 

Informacja z otwarcia ofert - utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.12.2019 r. - utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2019 r. do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana.

Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.12.2019 r.-budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie  ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” oraz wymianę opraw oświetleniowych ze sterownikami lokalnymi i słupów w ramach realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”,

Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2019 r. do postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościane

Informacja z otwarcia ofert - Zimiwe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.10.2019 r. - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana.

Informacja z otwarcia ofert - udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 22.10.2019 r. na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 3 500 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej Kościan

Informacja z otwarcia ofert- budowa ul. Czempińskiej w Kościanie

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.10.2019 r. - Budowa ul. Czempińskiej w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

 

Informacja odczytana podczas otwarcia ofert w dniu 16.09.2019 ,oznaczenie sprawy BZP. 271.1.18.2019 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”.

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi ul. Gen.K. Pułaskiego w Kościanie

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019 r - przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie

 

 

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.08.2019 r. - przetarg nieograniczony dot: przebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - budowa oświetlenia drogi oraz przebudowa oświetlenia placu w os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.08.2019 r. - dot: postępowania o zmaówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogi oraz przebudowę oświetlenia placu w Os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kosciańskim Kanałem Obry

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2019 r. - postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) w ramach realizacji projektu "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI" w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sprostowanie informacji z dnia 12.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łacznik pomiędzy ul. Poznanską a ul. Północną) w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2019 r.  z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a ul. Północną) w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - instalacja odnawialnych źródeł energii

Informacja z otwarcia ofert - remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim ul. W. Maya 26 w Kościanie

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.06.2019 r. - remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim ul. W Maya 26 w Kościanie.

Informacja z otwarcia ofert - Strefa Płatnego Parkowania

 

Informacja z otwarcia oferta z dbia 18.06.2019 r. - dot: przetargu nieograniczonego polegającego na zorganizowaniu i zarzadzaniu Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana

cja z otwarcia ofert - zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni na Kościanskim Kanałem Obry

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2019 r. z  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościanskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kosciańskim Kanale Obry od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościanskim Kanale Obry od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) w ramach realizacji projektu "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap. VI" w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia parkowego

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.05.2019 r- budowa oświetlenia parkowego w pl. Wolności w Kościanie w ramach realizacji zadania "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VIII", budowa oświetlenia ulicznego wokół pl. Wolności i części ul. Nadobrzańskiej w Kościanie z usunięciem kolizji w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan"

Informacja z otwarcia ofert - budowa miejsc parkingowych między ulicą Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi w Koscianieie

Informacja  z otwarcia ofert w dniu 30.05.2019 r. z postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego na budowę miejsc parkingowych między ulicą Wyszyńskiego a kanałem Ulgi w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi", budowa oświetlenia parkowego na Wałach Żegockieg

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.05.2019 r. - przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi" budowę oświetlenia parkowego na Wałach Żegockiego w Kościanie

Informacja z otwarcia ofert -budowa oświetlenia w obszarze Wałów Żegockiego oraz części Podwala w Kościanie w ramach „Budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”.

 

 

Informacja z otwarcia ofert dot: budowy oświetlenia Wały Żegockiego