logo logo
logo bip

 

Informacja odczytana podczas otwarcia ofert w dniu 16.09.2019 ,oznaczenie sprawy BZP. 271.1.18.2019 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”.