logo logo
logo bip

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2019 r.  z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a ul. Północną) w Kościanie