logo logo
logo bip

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.01.2021 r.  postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieogranicznego na budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan