logo logo
logo bip

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.08.2019 r. - dot: postępowania o zmaówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogi oraz przebudowę oświetlenia placu w Os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.