logo logo
logo bip

 

Informacja z otwarcia ofert  z dnia 06.03.2020 r. - postępowanie prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na  budowę sieci kanalizacji  deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej do istniejacej studni na skrzyżowaniu ulic: Gostyńskiej i Topolowej w Kościanie.