Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.03.2020 r. z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych  i dróg  gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowym z ewentualnym uzupełnieniem - doziarnianiem nawierzchni na terenie miasta Kościana.