logo logo
logo bip

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2020 r. z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na montaż stolarki okienno-drzwiowej w ramach zadania " Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie.