logo logo
logo bip

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2019 r. do postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościane