logo logo
logo bip

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.02.2020 r. -Utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych
  i wojewódzkich w mieście Kościanie