logo logo
logo bip

 

 

Informacja odczytana podczas otwarcia ofert w dniu 18.12.2020 - oznaczenie sprawy BZP. 271.1.16.2020 -Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na utrzymaniu czystości w budynkach Urzędu  Miejskiego Kościana;