logo logo
logo bip

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.03.2020 r. - postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego polegające na utrzymaniu czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w  budynkach Urzędu Miejskiego Kościana.