Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2020 r. z postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu Łazienek w ramach realizacji zadania "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI" w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020.