logo logo
logo bip
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy - budowa ul. Czempińskiej z oświetleniem w Kościanie

Kościan, dnia 27.05.2020 r.

 

BZP.271.1.7.2020

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 21.05.2020 r.  podpisano  umowę  dotyczącą  budowy  ul. Czempińskiej z  oświetleniem w Kościanie   z    Przedsiębiorstwem Budowlanym  DROMAR Zygmunt  Marszałek  Nowa  Wieś ul. Przemęcka 41a   64—234 Przemęt za cenę 1 032 901,05 zł.

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zawarciu umowy- wykaszanie trawy na powierzchniach pochyłych w mieście Kościanie

Kościan, dnia 30.04.2020 r.

 

BZP.271.1.5.2020

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY NA CZĘŚĆ I  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zamówienia:  postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na  utrzymaniu terenów zieleni miejskiej   w mieście Kościanie:

  1. Wykaszanie trawy  na powierzchniach pochyłych (terenach wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry, skarpach  nasypu  torów oraz rowów wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Kościan -  Grodzisk Wlkp.)  w mieście Kościanie.

 

  1. Pielęgnacja zieleńców miejskich oraz dostawa, sadzenie i pielęgnacja kwiatów na rabatach, w wazach, wieżach, skrzynkach i konstrukcjach kwietnikowych w mieście Kościanie.

 

 

            Informuje się,  że w dniu 22.04.2020 r. podpisano umowę na część I – z firmą UNICUS Usługi Ogrodnicze Aleksandra Wróblewska – Nowaczyk ul. Rydzowa 4/20, 91-211 Łódź za cenę 62.307,18 zł.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, dnia 15.04.2020 r.

 

BZP.271.1.4.2020

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 08.04.2020 r. podpisano umowę  dotyczącą utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w  budynkach Urzędu Miejskiego Kościana z KOSS Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan  za cenę 225.485,46 zł.

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy- przebudowa ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie

Kościan, dnia 14.04.2020 r.

 

BZP.271.1.3.2020

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 08.04.2020 r. podpisano umowę dotyczącą przebudowy ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie z firmą   Usługowo Handlową „SOB -BRUK” Adam Sobiech Os. Jagiellońskie 15/10, 64-000 Kościan za cenę 849.300,53 zł

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zawrciu umowy - profilowanie dróg

Kościan, dnia 01.04.2020 r.

 

BZP.271.1.6.2020

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę dotyczącą profilowania dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowym z ewentualnym uzupełnieniem-doziarnieniem nawierzchni na terenie miasta Kościana z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowo Transportowym Krzysztof Nadobnik ul. Ogrodowa 1a, Kiełczewo, 64-000 Kościan   za cenę  186.584,85 zł

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

       Piotr Ruszkiewicz

Ogłoszenie o zawarciu umowy - budowa kanalizacji deszczowej

Kościan, dnia 26 .03. 2020 r.

BZP.271.1.2.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Informuje się, że w dniu  24.03.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót  Inżynieryjno-Budowlanych "ECOBUD" Jerzy Marciniak, ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej do istniejącej studni  położonej na skrzyżowaniu ulic  Gostyńskiej i Topolowej w Kościanie za cenę 214 020,00 zł.

 

                                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan

Kościan, dnia 30 stycznia 2020 r.

BZP.271.1.23.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

                                

Informuje się, że w dniu  31.12.2019 r., podpisano umowy  z  ENEA  S.A.    ul. Górecka  1, 60-201  Poznań  na  kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan za cenę 4 587 290,10 zł.

 

 

 

                                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych