logo logo
logo bip
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na itrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, dnia 15.01.2021 r.

 

BZP.271.1.16.2020

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 14.01.2021 r. podpisano umowę  dotyczącą utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 016,11  m2 w  budynkach Urzędu Miejskiego Kościana z firmą MPB - TEAM Michał Dyczak Radłów, ul. Lamkowa 37, 63-440 Raszków za cenę 178.965,00 zł.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawa nowej przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan

Kościan, dnia 29 grudnia  2020 r.

BZP.271.1.14.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

                                

Informuje się, że w dniu  16.12.2020 r., podpisano umowę z firmą HAKO POLSKA Spółka z o. o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63  na  dostawę nowej przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan  za cenę 412 050,00 zł.

 

 

                                                                                  z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                 /-/ Regina Mielcarek

                                                                                 Kierownik Biura Zamówień Publicznych