logo logo
logo bip
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy- zagospodarowanie terenu Łazienek w ramach realizacji zadania "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI".

 

                                                                                                                                                                                   

Kościan, dnia 19 października 2020 r.

BZP. 271.1.9.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

            Informuje się, że w dniu 14.10.2020 r. podpisano umowę z MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Poznańska 99, 61-160 Czapury  na zagospodarowanie terenu Łazienek w ramach realizacji zadania „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 na kwotę 1 822 564,75 zł.

                                                                                                   z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                 /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                    Kierownik Biura Zamówień Publicznych