logo logo
logo bip
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawrciu umowy - profilowanie dróg

Kościan, dnia 01.04.2020 r.

 

BZP.271.1.6.2020

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę dotyczącą profilowania dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowym z ewentualnym uzupełnieniem-doziarnieniem nawierzchni na terenie miasta Kościana z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowo Transportowym Krzysztof Nadobnik ul. Ogrodowa 1a, Kiełczewo, 64-000 Kościan   za cenę  186.584,85 zł

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

       Piotr Ruszkiewicz

Ogłoszenie o zawarciu umowy - budowa kanalizacji deszczowej

Kościan, dnia 26 .03. 2020 r.

BZP.271.1.2.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Informuje się, że w dniu  24.03.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót  Inżynieryjno-Budowlanych "ECOBUD" Jerzy Marciniak, ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej do istniejącej studni  położonej na skrzyżowaniu ulic  Gostyńskiej i Topolowej w Kościanie za cenę 214 020,00 zł.

 

                                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan

Kościan, dnia 30 stycznia 2020 r.

BZP.271.1.23.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

                                

Informuje się, że w dniu  31.12.2019 r., podpisano umowy  z  ENEA  S.A.    ul. Górecka  1, 60-201  Poznań  na  kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan za cenę 4 587 290,10 zł.

 

 

 

                                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych