logo logo
logo bip

Kościan, dnia 29 grudnia  2020 r.

BZP.271.1.14.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

                                

Informuje się, że w dniu  16.12.2020 r., podpisano umowę z firmą HAKO POLSKA Spółka z o. o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63  na  dostawę nowej przegubowej zamiatarki uliczno-chodnikowej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan  za cenę 412 050,00 zł.

 

 

                                                                                  z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                 /-/ Regina Mielcarek

                                                                                 Kierownik Biura Zamówień Publicznych