logo logo
logo bip

Kościan, dnia 30 stycznia 2020 r.

BZP.271.1.23.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

                                

Informuje się, że w dniu  31.12.2019 r., podpisano umowy  z  ENEA  S.A.    ul. Górecka  1, 60-201  Poznań  na  kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan za cenę 4 587 290,10 zł.

 

 

 

                                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych