logo logo
logo bip

Kościan, dnia 24.10.2019 r.

 

BZP.271.1.18.2019

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

Informuje się,  że w dniu 22.10.2019 r. podpisano umowę dotyczącą przebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej” z firmą   Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew za cenę 215.079,46 zł.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych