logo logo
logo bip

Kościan, dnia 15.04.2020 r.

 

BZP.271.1.4.2020

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 08.04.2020 r. podpisano umowę  dotyczącą utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w  budynkach Urzędu Miejskiego Kościana z KOSS Kościańską Operatywną Spółdzielnią Socjalną ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan  za cenę 225.485,46 zł.

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych