logo logo
logo bip

Kościan, dnia 30.04.2020 r.

 

BZP.271.1.5.2020

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY NA CZĘŚĆ I  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zamówienia:  postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na  utrzymaniu terenów zieleni miejskiej   w mieście Kościanie:

  1. Wykaszanie trawy  na powierzchniach pochyłych (terenach wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry, skarpach  nasypu  torów oraz rowów wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Kościan -  Grodzisk Wlkp.)  w mieście Kościanie.

 

  1. Pielęgnacja zieleńców miejskich oraz dostawa, sadzenie i pielęgnacja kwiatów na rabatach, w wazach, wieżach, skrzynkach i konstrukcjach kwietnikowych w mieście Kościanie.

 

 

            Informuje się,  że w dniu 22.04.2020 r. podpisano umowę na część I – z firmą UNICUS Usługi Ogrodnicze Aleksandra Wróblewska – Nowaczyk ul. Rydzowa 4/20, 91-211 Łódź za cenę 62.307,18 zł.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych