logo logo
logo bip

Kościan, dnia 26 .03. 2020 r.

BZP.271.1.2.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Informuje się, że w dniu  24.03.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót  Inżynieryjno-Budowlanych "ECOBUD" Jerzy Marciniak, ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i Gostyńskiej do istniejącej studni  położonej na skrzyżowaniu ulic  Gostyńskiej i Topolowej w Kościanie za cenę 214 020,00 zł.

 

                                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych