logo logo
logo bip

Kościan, dnia 01.04.2020 r.

 

BZP.271.1.6.2020

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę dotyczącą profilowania dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowym z ewentualnym uzupełnieniem-doziarnieniem nawierzchni na terenie miasta Kościana z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowo Transportowym Krzysztof Nadobnik ul. Ogrodowa 1a, Kiełczewo, 64-000 Kościan   za cenę  186.584,85 zł

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

       Piotr Ruszkiewicz