logo logo
logo bip
Zamówienia powyżej 30 000 EURO

Przebudowa Rynku i ul. Wrocławskiej w Kościanie

 

Ogłoszenie nr 580948-N-2020 z dnia 2020.09.03 - Przebudowa Rynku, ul. Wrocławskiej w Kościanie w ramach projektu "Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie". 

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa dla części I.

    1) projekt budowlany.

    2). PW architektura - rys.

         PW architektura - detale

         PW architektura - meble

         PW br. drogowa

         PW  instalacje

         PW elektryka

         PW architektura fontanna

         Konstrukcja fontanna

         PW dendrologia

         PW nagłośnienie

         PW nawadnianie

    3). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

    4). Przedmiary.

2. Dokumentacja projektowa dla części II.

      1). Projekt budowlany.

      2). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

       3). Przedmiary.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla części I.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla części II.

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

7. Informacja o grupie kapitałowej.

8. Wykaz robót dla części I.

9. Wykaz robót dla części II.

10. Formularz oferty dla części I.

11. Formularz oferty dla części II.

12. Projekt umowy dla części I.

13. Projekt umowy dla części II.

      Karta gwarancji

     Oświadczenie o zatrudnieniu

     Oświadczenie o prowadzeniu rachunku.

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.09.2020 r.

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r.

16. Pytania i odpowiedzi, zmiana siwz z dnia 16.09.2020 r.

17. Nowy dokument - opis projektu wykonawczego.

18. Wyjaśnienia i zmiana siwz z dnia 17.09.2020 r.

19. Nowy przedmiar zastępujacy załącznik nr 2.3.

Przetarg nieograniczony - montaż zewnętrznej stolarki okienno- drzwiowej w ramach zadania Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Kościanie

Ogłoszenie  nr 566112- N -2020 z dnia 24.07.2020 r. - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  montaż zewnetrznej stolarki okienno-drzwiowej w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja.

SIWZ

1.Dokumentacja - 1)Projejt budowlany zamienny

   2) projekt budowlany wykonawczy

      pb. rys. 

      detale

   3) przedmiar robót

   4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji

   Oświadczenie o zatrudnieniu

   Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego

 Informacja o zmianie załącznika nr 3

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (zał. nr 3 do siwz)