logo logo
logo bip
Zamówienia powyżej 30 000 EURO

Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

 Ogłoszenie nr 636037-N-2019 z dnia 13.12.2019 r - Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

SIWZ

1. Projekt umowy dla części I.

2. Projekt umowy dla części II.

3. Projekt umowy dla części III.

    załącznik graficzny do umowy na część III

4. Projekt umowy dla części IV.

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

7. Informacja o grupie kapitałowej.

8. Wykaz usług.

9. Formularz oferty dla części I.

10. Formularz oferty dla części II.

11. Formularz oferty dla części III.

12. Formularz oferty dla części IV.

13. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

Przetarg nieograniczony- budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie

 Ogłoszenie nr 623056-N-2019 z dnia 15.11.2019 r. - Budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie.

SIWZ

1.  Dokumentacja projektowa.

      1). Projekt budowlany - opis

      2). Projekt budowlany - pzt-siz.

      3). STWIOR.

      4). Przedmiar.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji

   oświadczenie o zatrudnieniu.

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.11.2019 r.

10. Zmiana SIWZ z dnia 26.11.2019 r.

11. Nowy projekt umowy.

12. Nowy formularz oferty.

13. Projekt budowlany, STWIOR, przedmiar - modernizacja oświetlenia.

14. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2019 r.

Rozbudowa monitoringu

Ogłoszenie nr  622298-N-2019   z dnia 14.11.2019 r.  postepowania o zamówienie  publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5.Informacja o grupie kapitałowej

6.Wykaz usług

7.Formularz oferty

8. Projekt umowy

   Oświadczenie o zatrudnieniu

Pytania, odpowiedzi  i zmiana  siwz z dnia 22.11.2019

 Nowy przedmiar  robót

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 25.11.2019 r.

załącznik nr 1- pw WTROI/14015/2019/NL

załącznik nr 2- pw WTROI/14013/2019/NL

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy zakup energii elektrycznej

 Ogłoszenie w Dz. Urz. UE-OJ/S  nr    2019/S 214- 525172   z dnia 06.11.2019 r.  postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana

Energia załączniki

Zmiana siwz z dnia 02.12.2019

Zmiana siwz z dnia 03.12.2019

Nowy załącznik  do siwz nr 8 - Formularz cenowy