logo logo
logo bip

Ogłoszenie nr 550220028-N-2220 z dnia 05.11.2020 na konserwację oświetlenia dróg  i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościan będących we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.