logo logo
logo bip

 

Ogłoszenie nr 580948-N-2020 z dnia 2020.09.03 - Przebudowa Rynku, ul. Wrocławskiej w Kościanie w ramach projektu "Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie". 

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa dla części I.

    1) projekt budowlany.

    2). PW architektura - rys.

         PW architektura - detale

         PW architektura - meble

         PW br. drogowa

         PW  instalacje

         PW elektryka

         PW architektura fontanna

         Konstrukcja fontanna

         PW dendrologia

         PW nagłośnienie

         PW nawadnianie

    3). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

    4). Przedmiary.

2. Dokumentacja projektowa dla części II.

      1). Projekt budowlany.

      2). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

       3). Przedmiary.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla części I.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla części II.

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

7. Informacja o grupie kapitałowej.

8. Wykaz robót dla części I.

9. Wykaz robót dla części II.

10. Formularz oferty dla części I.

11. Formularz oferty dla części II.

12. Projekt umowy dla części I.

13. Projekt umowy dla części II.

      Karta gwarancji

     Oświadczenie o zatrudnieniu

     Oświadczenie o prowadzeniu rachunku.

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.09.2020 r.

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r.

16. Pytania i odpowiedzi, zmiana siwz z dnia 16.09.2020 r.

17. Nowy dokument - opis projektu wykonawczego.

18. Wyjaśnienia i zmiana siwz z dnia 17.09.2020 r.

19. Nowy przedmiar zastępujacy załącznik nr 2.3.