logo logo
logo bip

Ogłoszenie nr 774654-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. - przetarg nieograniczony na roboty wewnętrzne w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Koscianie na os. Konstytucji 3 Maja. 

 siwz

1. Dokumentacja projektowa:

    1). PB  zamienny opis.

          PB rys.

          PW opis.

          PW rys. arch.

          PW arch. projekt wyposażenia wnętrz 1

          PW arch. projekt wyposażenia wnętrz 2

          PW branża sanitarna 1 opis

          PW branża sanitarna 2 rys.

          PW branża sanitarna 3 rys.

          PW branża sanitarna 4 rys.

          PW branża sanitarna 5 rys.

          PW elektryka 1

          PW elektryka 2

          PW elektryka 3

          PW elektryka 4 rozdzielnice

          PW elektryka 5 SSWiN rolety

   2).   STWiOR.

   3).  Przedmiary.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego

5. Informacja o grupie kapitałowej

6. Wykaz robót

7. Formularz oferty

8. Projekt umowy

    Karta gwarancji

    Oświadczenie o zatrudnieniu

   Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego