logo logo
logo bip

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE I MONTAŻ SCHODÓW NA PODEST TECHNOLOGICZNY PRASY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 18/ZO/2020 na wykoanie i montaż schodów na podest technologiczny prasy.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2020r. o godz. 11:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Formularz ofertowy - zobacz

3. Rys. 1 - zobacz

4. Rys. 2 - zobacz

5. Rys. 3 - zobacz

6. Zapytanie ofertowe - zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE - GARAŻ

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 17/ZO/2020 na wykoanie i montaż garażu.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2020r. o godz. 10:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Formularz ofertowy - zobacz

3. Zapytanie ofertowe - zobacz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2020 na legalizację i regenerację wodomierzy jako jedyna
wpłynęła oferta złożona przez Zakłd Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, Świebodzin.