logo logo
logo bip

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2020 na legalizację i regenerację wodomierzy jako jedyna
wpłynęła oferta złożona przez Zakłd Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, Świebodzin.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - FLOKULANTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nr 1/ZP/2020 na sprzedaż, dostawę na Oczyszczalnię Ścieków w Kościanie i rozładunek flokulantów do odwadniania osadów ściekowych.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2019 roku o godz. 10:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Formularz ofertowy - zobacz

3. Ośwaidczenie 1 - zobacz

4. Oświadczenie 2 - zobacz

5. Projekt umowy - zobacz

6. SIWZ - zobacz

PRZETARG NIEOGRANICZONY - KRATA SCHODKOWA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nr 11/ZP/2019 na wykonanie nowej kraty schodkowej wraz z urządzeniami sterującymi, jej dostawa na Oczyszczalnię Ścieków w Kościanie (64-000).

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Formularz ofertowy - zobacz

3. Oświadczenie 1 - zobacz

4. Oświadczenie 2 - zobacz

5. Wykaz robót - zobacz

6. Umowa - zobacz

7. Opis przedmiotu zamówienia- zobacz

8. SIWZ - zobacz

9. Pytania 1 - zobacz

10. Pytania 2 - zobacz

11. Zmiana SIWZ - zobacz

12. Formularz ofertowy po zmianie - zobacz

13. Umowa po zmianie - zobacz

14. Opis po zmianie - zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEWIERTY STEROWANE

 Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 12/ZO/2020 na wykonywanie przewiertów sterowanych przy awaryjnych remontach sieci wodociągowej

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2019r. o godz. 10:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Formularz ofertowy - zobacz

3. Zapytanie ofertowe - zobacz