logo logo
logo bip

PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA ŚCIAN POLETKA OSADOWEGO

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym nr 2/ZP/2020 na przebudowę scian poletka osadowego obejmującego wykonanie posadzki oraz wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z poszyciem dachu.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2020 roku o godz. 10:00.

 

1. Klauzula informacyjna - zobacz

2. Formularz ofertowy - zobacz

3. Oświadczenie 1 - zobacz

2. Oświadczenie 2 - zobacz

5. Umowa - zobacz

6. SIWZ - zobacz

7. Kosztorys ofertowy - zobacz

8. Rys. Elewacje 1 -zobacz

9. Rys. Elewacje 2 - zobacz

10. Rys. Przekrój pionowy - zobacz

11. Rys. Rzut dachu - zobacz

12. Rys. Rzut konstrukcji zadaszenia - zobacz

13. Rys. Rzut obrysu podbudowy - zobacz

14. Rys. Rzut przyziemia - zobacz

15. Rys. Widok ramy w osiach - zobacz

16. PB - zobacz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2020 na legalizację i regenerację wodomierzy jako jedyna
wpłynęła oferta złożona przez Zakłd Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, Świebodzin.