logo logo
logo bom
Herb i nazwa miasta

WYDANIE ZGODY NA UŻYWANIE HERBU MIASTA I NAZWY MIASTA KOŚCIAN (BP I)

WYDANIE ZGODY NA UŻYWANIE HERBU MIASTA I NAZWY

MIASTA KOŚCIAN

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XXVIII/248/93 z dnia 16.02.1993r.

  

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Wniosek o wydanie zgody na używanie herbu i nazwy miasta Kościan BP I

2.  Załączniki

  • graficzny projekt wykorzystania herbu lub nazwy miasta Kościan w znakach towarowych
  • graficzny projekt wykorzystania herbu lub nazwy miasta Kościan w znakach reklamowych
  • graficzny projekt wykorzystania herbu lub nazwy miasta Kościan w nazwie

    2.   OPŁATY:

          Opłat nie pobiera się

   3.   TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni

   4.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

    Biuro Promocji

   5.   TRYB ODWOŁAWCZY:

    Nie przysługuje

UWAGI:

Ostateczne warunki udzielenia zgody na używanie herbu i nazwy miasta Kościana zostaną określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kościana.

Lista wiadomości