logo logo
logo bom
sprzedaż

WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO (GM 2)

   

 


WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO  

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego (GM 2) oraz klauzula informacyjna (KI 2) .

2.     Umowa najmu lokalu mieszkalnego.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Ogółem czas trwania procedury od 6 do 12 miesięcy.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa: bez opłat.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

  VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 2 ust. 2, 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a - 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, uchwała nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia
27 stycznia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

 

  VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

  VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

  IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Magdalena Rychel - Swojak.  

 

Lista wiadomości