logo logo
logo bom
nieruchomości

Płatność podatku od 1 stycznia 2016 r.

Urząd Miejski Kościana informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, m. in. w sposobie dokonywania płatności.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 11a ww. ustawy gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Powyższe zmiany zostały zastosowane w decyzjach wymiarowych za  rok 2016.

Lista wiadomości