logo logo
logo bom
rolny i leśny

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO, USTALENIU DOCHODÓW Z GOSPODARSTWA ROLNEGO (BW XI

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO, USTALENIU DOCHODÓW Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Podstawa prawna: art.306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia BW21.BW21

 II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za zaświadczenie – 17,00 zł.

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Podatków i Windykacji

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia stronie.

 

 

Lista wiadomości