logo logo
logo bom
środki transportowe

UCHWAŁA NR XI/123/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA

Lista wiadomości