logo logo
logo bom
Poddomeny

Wydanie zgody na rejestrację domeny trzeciego stopnia w domenie koscian.pl (BP II)

Wydanie zgody na rejestrację domeny trzeciego stopnia w domenie koscian.pl

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zgody na rejestrację domeny trzeciego stopnia w domenie koscian.pl BP II
  2. Załączniki:
   • formularz rejestracyjny domen trzeciego stopnia w domenie koscian.pl
   • oświadczenie o akceptacji warunków zawarte w “Zasadach rejestracji domen trzeciego stopnia w domenie koscian.pl”

II. OPŁATY

          Opłat nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 14 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

UWAGI

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 • “Zasady rejestracji domen trzeciego stopnia w domenie koscian.pl” znajdują się w Punkcie Interesantów oraz na stronie internetowej pod adresem URL
Lista wiadomości